۰۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

۰۲۱-۶۶۷۲۳۰۲۲

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

جستجو

یکی از اسنادی که نشان دهنده و اثبات کننده بلوغ عقلی فرد می باشد گواهی رشد است که عموما پس از انجام تحقیقات و جلب نظر کارشناس تخصصی صادر می گردد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

گواهی رشد چیست؟

به طور کلی قانون سن خاصی را برای تشخیص اهلیت اشخاص معین نموده است. این سن برای دختر نه سال قمری و برای پسر پانزده سال قمری در نظر گرفته شده است.

به عبارت دیگر، دختری که به سن ۹ سالگی رسیده و پسری که به سن ۱۵ سالگی رسیده باشد بالغ خواهد بود. از نظر قانون نیز شخصی که به سن بلوغ رسیده باشد دارای اهلیت است و نیازی به وجود دو شرط دیگر یعنی عقل و رشد نمی باشد.

با این حال بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی صغیری که به سن بلوغ رسیده است برای تصرف خود در امور مالی باید رشد خود را اثبات کند.

به عبارت دیگر برای تصرف در امور غیرمالی نیازی به اثبات رشد نخواهد داشت، حال آنکه صرف رسیدن به سن بلوغ، وجود اهلیت او برای امور مالی را محرز نمی کند.

ه منظور صدور حکم رشد باید نکاتی را در نظر گرفت که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سن رشد: در قوانین سنی به نام سن رشد وجود ندارد ولی با توجه به رویه عملی موجود، سن رشد ۱۸ سال می باشد و افراد بالغ زیر ۱۸ سال برای تصرف در امور مالی خود باید این دادخواست را انجام دهند.

دادگاه صالح: درخواست صدور گواهی رشد باید در قالب دادخواست و به دادگاه خانواده محل اقامت درخواست کننده داده شود. لازم به ذکر است در شهرهایی که دفاتر خدمات قضایی وجود دارد باید از طریق این دفاتر اقدام شود.

درخواست صدور حکم رشد دختر و پسر: نوع دادخواست صدور گواهی رشد دختر یا پسر با یکدیگر تفاوتی ندارد، ولی چون حکم رشد دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال صادر نخواهد شد بنابراین، فقط نسبت به سن بلوغ در آنها تفاوت وجود دارد.

به این ترتیب، در صورتی که شخص برای تصرف در امور مالی خود نیاز به اثبات رشد خویش داشته باشد بایستی به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست صدور گواهی رشد نماید. ادعای مزبور بعد از انجام تحقیقات و جلب نظر کارشناس تخصصی، در صورت اثبات منجر به صدور حکم خواهد شد.

احراز رشد و تعیین سن توسط پزشکی قانونی چگونه صورت می گیرد؟

یکی از خدماتی که سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش کارشناسی انجام می دهد تعیین سن و صدور گواهی رشد است. این خدمت نیز مانند سایر خدمات با نامه ی صادره از مرجع قضایی توسط این سازمان ارائه می شود. برای انجام این کار بایستی متقاضی با در دست داشتن نامه ی قضایی به یکی از مراجع پزشکی قانونی مراجعه نماید. البته در خصوص تعیین سن به استعلام مراجع ذیربط قضایی نیز پاسخ داده می شود.

عموما در مواقعی به تعیین سن نیاز است که اشخاص در خصوص سن تقویمی و شناسنامه ایی خود دچار مشکل هستند. معمولا چنین افرادی معتقدند که سنشان کمتر یا بیشتر از سن تقویمی یا شناسنامه ایی آنها است یا حتی برخی از مراجعین فاقد مدارک هویتی اند، مانند اتباع بیگانه و افرادبی سرپرست که شناسنامه یا مدارک هویتی ندارند.

در مورد تشخیص رشادت و اعلام نظریه کارشناسی در این زمینه، فرد از نظر رشد عقلی و جسمی معاینه و در نهایت بر اساس شرایط لازمی که بایستی احراز گردد حکم رشد توسط محاکم قضایی صادر می گردد.

تشخیص سن تقریبی فرد نیز بر اساس معاینه ی ظواهر و در صورت لزوم معاینه ی دندان پزشکی و رادیو لوژی وهمچنین بررسی شواهد و مدارک، برآورد خواهد شد و مراتب به مراجع ارسال خواهد گردید.

چه مدارکی جهت درخواست صدور گواهی رشد لازم است؟

شناسنامه و کارت ملی

مدارک مثبت ادعای درخواست صدور حکم رشد( استشهادیه)

فرم درخواست صدور حکم رشد

آیا به کمک قانونی یا مشاوره نیاز دارید؟ اکنون با ما تماس بگیرید

تماس با ما

مشاوره رایگان

  [mkd_s" link_target="_self" title="بازگشت به بالا" subtitle="" link="#"]
  • سرقفلی
  • طلاق توافقی
  • جعل
  • خشونت خانگی
  • قصور پزشکی
  • ثبت برند
  [/mkd_service_table]