۰۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

ساعات کار ما شنبه - پنجشنبه

۰۲۱-۶۶۷۲۳۰۲۲

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

جستجو
 

ارث برچسب

ارث

قوانین و مقررات ایران در خصوص ارث ، منبعث و الهام گرفته از شرع اسلام و قرآن می باشد . البته قابل ذکر است که وفق اصل 13 قانون اساسی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند . بدیهی است که سایر ادیان که در این اصل ذکر نشده اند حق استفاده از قوانین مذهبی خود و اعمال آن در امور حسبی خود که یکی از مصادیق آن ارث می...

ادامه مطلب